Krok 1

Pierwsze spotkanie jest poświęcone przekazaniu wszystkich niezbędnych informacji co do upodobań funkcjonalnych, kolorystyki, stylu, wymagań przestrzennych pomieszczeń Inwestora.  Następuje przekazanie rzutów, planu mieszkania lub też inwentaryzacja pomieszczenia. Ustalamy tu również cenę w zależności od wykonywanych usług i preferencji (wybieramy jeden z czterech dostępnych pakietów), jak również budżet, jakim dysponuje Inwestor.

 

Krok 2

Podczas drugiego spotkania zostaje przedstawionych kilka koncepcji rozmieszczenia elementów wyposażenia wnętrz, kształty podwieszanych sufitów, ścianek, wnęk. Realizujemy do trzech projektów funkcjonalnych w formie rzutów z góry z rozmieszczeniem ścianek działowych i mebli. Pokazujemy Inwestorowi  nowy układ ścian oraz najkorzystniejsze rozstawienie mebli, często następuje ingerencja w istniejący już podział domu/mieszkania oraz przyłącza elektryczne i hydrauliczne.

Po zaakceptowaniu jednego z projektów funkcjonalnych, przystępujemy do pracy nad projektem koncepcyjnym. Projekt koncepcyjny jest ograniczany do 3 propozycji różniących się między sobą materiałami wykończeniowymi (płytki, panele, kolorystyka ścian, tapicerki, zasłon), kształtem mebli i ceramiki, jak również rodzajem oświetlenia. Do projektu koncepcyjnego w pakietach MIDI i MAXI dołączane są również modele 3D.

W przypadku pakietów MIDI oraz MAXI liczba projektów funkcjonalnych jest nieograniczona- aż do momentu całkowitej obustronnej satysfakcji.

 

 

Krok 3

Podczas ostatniego spotkania, przekazywany jest ostateczny projekt w formie elektronicznej i papierowej zawierający wizualizacje wraz z rzutami i przekrojami obejmujące: rozmieszczenie mebli i ceramiki, elementy dekoracyjne, kolorystykę, oświetlenie, wcześniej ustalone elementy typu: kafelki, panele, tapety, lampy i inne. W zależności od wybranego pakietu, dołączamy również projekt wykonawczy i model 3D oraz szacunkowy koszt realizacji projektu.